Batterijen

Wat te doen als er een batterij is ingeslikt?

We kunnen niet meer zonder elektrische energie en deze wordt binnen onze huishoudens deels geleverd door batterijen. De elektriciteit komt vrij door chemische processen in de batterij. Kinderen spelen vaak met speelgoed dat batterijen bevat, maar ook de afstandsbediening, een fototoestel of rekenmachine zijn bekende voorwerpen die batterijen bevatten. Batterijen brengen een risico met zich mee voor de gezondheid. Vooral het lekken van chemicaliën kan zeer ernstig zijn.

Wat te doen in nood? (samenvatting)

  • Kinderen: Ga direct naar Eerste Hulp en geef aan dat het slachtoffer (vermoedelijk) een batterij heeft ingeslikt. In geval van ernstige gezondheidsklachten: bel 112
  • Ouderen: idem aan kinderen
  • Huisdieren: Bel de dierenarts
  • In alle gevallen geldt: hoe sneller actie, hoe beter!

Gevaren batterijen

Het grootste gevaar aan batterijen is dat ze chemicaliën gaan lekken wanneer je ze inslikt. Deze chemicaliën en de afgifte van stroom kunnen een verwoestende werking hebben op ingewanden zoals de slokdarm. Binnen enkele uren kan er al perforatie en afsterving van ingewanden plaatsvinden welke regelmatig blijvend letsel opleveren. In sommige gevallen volgt zelfs de dood. Andere gevaren zijn acuut verstikkingsgevaar waarbij de batterij de luchttoevoer kan afsnijden en het in de neus of oren stoppen van batterijen.

Knoopcelbatterijen

Het gaat vooral vaak fout met knoopcelbatterijen, dit zijn kleine platte batterijen in een ronde vorm. Ze kunnen eenvoudig in de slokdarm blijven plakken waarna een elektrische stroompje kan ontstaan. Dit kan flinke schade aanrichten en soms zelfs dodelijk zijn.

Voorbeeld AAA-batterij

Voorbeeld Knoopcelbatterij

Risicogroepen

Ingeslikte batterijen komen vooral voor bij kinderen tussen de 1 en 3 jaar. Maar ook huisdieren en ouderen lopen risico omdat ze (knoopcel)batterijen verwarren met respectievelijk eten of medicijnen.

Aantal incidenten

Per jaar slikken er ongeveer 100 mensen, vooral jonge kinderen, batterijen in. Bij een deel van hen volgde een ingreep om de batterij te verwijderen. In de meeste gevallen gaat het om kleine knoopcelbatterijen. De tendens is dat het aantal incidenten flink is gegroeid. Dit heeft te maken met het feit dat we steeds meer elektrische apparaten in huis hebben zoals rekenmachines, fietslampjes, fototoestellen, afstandsbedieningen, enzovoorts. Veel van deze voorwerpen hebben geen kindveilige sluiting.

Wat te doen na inslikken?

Zoals gezegd is het inslikken van batterijen een zeer ernstig gevaar voor de gezondheid. Als je merkt dat iemand een batterij heeft ingeslikt is het noodzakelijk zo spoedig mogelijk actie te ondernemen. Ga daarom direct naar de eerste hulp en laat het slachtoffer niets meer eten of drinken. Afhankelijk van waar de batterij in het lichaam zit zal de arts de strategie bepalen. Is er al sprake van ernstige gezondheidsklachten? Bel dan 112.

Wat te doen als een batterij vastzit in oor of neus?

Het lijkt misschien niet direct erg wanneer er een batterij vastzit in het oor of neus van een kind, maar ook in dit geval is het raadzaam zo snel mogelijk de eerste hulp te bezoeken. De batterijen kunnen namelijk ook op deze plaatsen (lokale) schade aanrichten.

Voorkom gevaar preventief

Om gevaren door batterijen te voorkomen is het aan te raden om preventieve maatregelen te nemen:

  • Controleer speelgoed (liefst al voor de aankoop) op hoe goed de batterij is weggewerkt. Als het klepje bijvoorbeeld alleen met een muntstuk of schroevendraaier te openen is bemoeilijkt dat het openen door kinderen.
  • Bewaar nieuwe en lege batterijen buiten het bereik van kinderen, ouderen en huisdieren
  • Breng lege batterijen regelmatig naar de Milieustraat (ze mogen niet met het normale huisvuil worden afgevoerd)
  • Wissel nooit batterijen in het bijzijn van kinderen, voor je het weet hebben ze een batterij weggegrist
  • Fabrikanten aansporen altijd kindveilige batterijenklepjes te gebruiken
  • Laat huisdieren nooit spelen met of kluiven op speelgoed met batterijen