Disclaimer

  1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar en schrijver van deze website;
  • gebruik(en): alle (denkbare) handelingen;
  • u: de bezoeker (gebruiker) van deze website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud zoals teksten, foto’s, gekoppelde bestanden, links en andere gegevens;
  1. De disclaimer geldt voor alle pagina’s van deze website. U stemt in met deze disclaimer doordat u gebruik maakt van deze website.
  2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Veiligerwijs.nl is een website waar informatie over een veilige leefomgeving voor baby's, kinderen, ouderen en huisdieren wordt geplaatst. Veiligerwijs.nl is niet aansprakelijk voor hetgeen wordt vermeld op deze website en we houden ons ook niet aansprakelijk voor mogelijk incorrecte informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op Veiligerwijs.nl. Mensen en/of verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor een veilig leefomgeving. Veiligerwijs.nl probeert mensen en/of verzorgers alleen voor te lichten over potentiële gevaren in huis, tuin of andere locatie.. 
  3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. De eigenaar garandeert niet dat de op deze website te vinden informatie altijd juist, compleet, volledig of actueel is
  4. Wilt u gebruik maken van content of delen daarvan? Neem dan eerst contact met ons op via het online contactformulier.
  5. Slechts met toestemming van de eigenaar mag er gebruik worden gemaakt van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen.