Ouderen

Creëer een veilige leefomgeving voor ouderen

We worden gemiddeld steeds ouder en dat is goed nieuws. Een van de redenen dat we steeds ouder kunnen worden is doordat er flink aandacht is voor een veilige leefomgeving. Voor ouderen op hoge leeftijd zijn er echter ook weer specifieke risico's waar je niet altijd bij hebt stilgestaan. Door het verouderingsproces zijn mensen bijvoorbeeld slechter ter been, hebben ze broze botten of laat het geheugen ze in de steek. Onderstaand zijn voorbeelden opgesomd van hoe we de risico's zo klein mogelijk kunnen maken.

Bekijk ook eens: